Strategisch samenwerken met uw omgeving

Uw organisatie heeft te maken met klanten, concurrenten, partners, stakeholders, aandeelhouders, beleidsmakers en politieke besluitvormers. Zij zijn mede bepalend voor het succes van uw organisatie. Gericht werken aan de relatie met uw omgeving is van grote strategische waarde. Het is echter ook een complex proces, waarin vele belangen een rol spelen.

E-Change werkt graag met u samen bij het aangaan van de dialoog met uw omgeving, bij het opzetten van succesvolle samenwerking met andere partijen of bij het versterken van de externe oriëntatie van uw organisatie.

Uw omgeving vormt het vertrekpunt én het resultaatgebied van E-Change.

Strategisch dialoog

Minder weerstand, meer beweging

De partijen in uw omgeving zijn mede bepalend voor het succes van uw organisatie. Dit wordt soms pijnlijk duidelijk als de uitvoering van plannen wordt gedwarsboomd door protesten en juridische procedures, soms zelfs met reputatieschade als gevolg.

E-change biedt u de mogelijkheid om Strategisch Omgevings Management (SOM) in te zetten, gebaseerd op door het MIT ontwikkelde Mutual Gains Approach. Dit in samenwerking met WesselinkVanZijst, die deze bewezen aanpak in Nederland hebben ontwikkeld en toepassen, bij voorbeeld bij grote infrastructurele projecten. E-Change zorgt voor een optimale aansluiting van de SOM-aanpak bij de specifieke kenmerken van de energiemarkt.

Strategisch omgevingsmanagement stelt u in staat om uw visie en plannen te realiseren én de relatie met uw omgeving structureel te versterken.

Strategische samenwerking

Visie vormen en samen waarmaken

Door de liberalisering is samenwerking in de energiesector niet meer vanzelfsprekend. Nieuwe partijen doen hun intrede en concurrentie legt de nadruk op wat partijen onderscheidt in plaats van op wat hen verbindt. De energietransitie vraagt om oplossingen die geen enkele speler individueel kan bieden. Dit stelt organisaties voor uitdagingen waarin een goede balans moet worden gevonden tussen samenwerking en concurrentie om hun doelstellingen op korte en langere termijn te realiseren.

E-Change heeft een bewezen trackrecord in het opzetten en leiden van strategische samenwerkingsprojecten. Partijen met uiteenlopende belangen worden begeleid om samen hun gemeenschappelijk belang en ambitie scherp te krijgen en om dit vervolgens in de praktijk te realiseren. Ook E-Change werkt strategisch samen. Met Twynstra Gudde als partner op het gebied van ontwikkeling en toepassing van alliantiemanagement. E-Change zorgt voor optimale aansluiting van de aanpak bij de specifieke kenmerken van de energiemarkt.

Graag gaat E-Change met u na welke samenwerkingspartners u kunnen helpen bij het realiseren van uw plannen en helpt E-change actief mee aan het opbouwen van duurzame samenwerkingsrelaties.

Extern verandermanagement

Als organisatie doen wat je zegt

Steeds meer organisaties betrekken hun omgeving in een zo vroeg mogelijk stadium bij hun plannen. Om in te spelen op nieuwe of veranderende vragen uit de markt. Of om reputatieschade als gevolg van Social Media communicatie in een vroeg stadium te kunnen pareren. Het aangaan van een omgevingsdialoog is niet vrijblijvend. Het stelt nieuwe eisen aan uw organisatie. Om opgebouwde relaties te onderhouden, gemaakte afspraken ook waar te maken en omgevingsbewustzijn op alle niveaus in de organisatie te borgen.

E-Change helpt u graag om concreet invulling te geven aan het versterken van de externe oriëntatie van uw organisatie. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van een strategisch stakeholder onderzoek, waarmee managers en medewerkers inzicht krijgen in het externe profiel van uw organisatie. Ook helpen we uw organisatie deze inzichten te vertalen naar strategische koersbepaling of reputatiemanagement.

Als het beeld van uw organisatie sterk afwijkt van de verwachtingen van uw omgeving, dan is het van groot belang om adequaat om te gaan met de bijbehorende spanningen. Hiervoor kan E-Change pro-actief issuemanagement binnen uw organisatie opzetten. Betrokken managers en medewerkers werken dan gecoördineerd samen aan het bijstellen van of inspelen op de verwachtingen. Dit voorkomt escalatie en versterkt reputatie.

Public affairs

In dialoog met kennis van zaken

Beleidsmakers en politici nemen in de energiemarkt een bijzondere positie in. Hun plannen en besluiten kunnen grote invloed hebben op de positie van marktspelers. Het actief volgen en waar nodig beïnvloeden van deze ontwikkelingen is daarom voor veel organisaties van strategisch belang.

E-Change heeft een uitgebreid persoonlijk netwerk binnen de departementen en de Tweede Kamer, is inhoudelijk goed ingevoerd in de energiesector én spreekt de taal van Den Haag. Met deze combinatie helpen wij u graag bij het effectief voeren van uw Haagse dialoog.