Strategische samenwerking en omgevingsmanagement bij energieprojecten

Energietransitie, voorzieningszekerheid en marktwerking vragen om oplossingen die geen enkele speler individueel kan bieden. Andere partijen zijn mede bepalend voor het succes, wat pijnlijk duidelijk wordt als plannen vastlopen op conflicten of worden gedwarsboomd door protesten en juridische procedures.

Vanuit E-Change help ik opdrachtgevers bij het succesvol realiseren van projecten die voor het resultaat in sterke mate afhankelijk zijn van samenwerking met externe partijen zoals omwonenden, bedrijven belangenorganisaties, beleidsmakers of politici. Met brede kennis van trends en ontwikkelingen in de energiemarkt en met een uitgebreid persoonlijk netwerk, zowel in Brussel als in Den Haag.
Dit netwerk omvat ook specialisten op het gebied van omgevingsmanagement, alliantiemanagement en verandermanagement. E-Change kan voor elke opdracht een passend team aanbieden en er voor zorgen dat de aanpak, de uitvoering en het te leveren resultaat aansluiten bij de specifieke kenmerken en complexiteit van de energiesector.

Samen met E-Change lukt het om uw visie en plannen waar te maken én de relatie met uw omgeving structureel te versterken.

Eric W.O. van Vliet

Kennis + netwerk = resultaat

E-Change is een netwerkorganisatie waarin brede kennis van de energiesector en persoonlijke contacten van Eric van Vliet bij bedrijven, overheden en belangenorganisaties worden gecombineerd met de meest recente professionele inzichten en partnerships op het gebied van omgevingsmanagement, samenwerkingskunde en verandermanagement.

Deze unieke combinatie van kennis en netwerk zet E-Change in om de omgeving van uw project scherp in beeld te krijgen en de dialoog aan te gaan met stakeholders, bedrijven en de overheid. Ook voor het onderzoeken van de mogelijkheden voor strategische samenwerking of het opbouwen van allianties is E-Change uw partner. Onafhankelijkheid, integriteit en betrokkenheid zijn hierbij de kernwaarden.

In balans met de omgeving en altijd gericht op resultaat.

Gedegen aanpak = gedragen succes

De aanpak voor uw project baseert E-Change op de laatste kennis en inzichten op het gebied van omgevingsmanagement, samenwerkingskunde en verandermanagement. In combinatie met de brede kennis van de energiesector, inzicht in de politieke arena en langjarige ervaring met uitvoering van samenwerkingsprojecten biedt dit een gedegen en op uw situatie toegesneden werkwijze.

E-Change draagt ook bij aan de verdere ontwikkeling van deze specifieke vormen van dienstverlening en toepassing daarvan in de energiesector. Door actieve participatie in professionele netwerken, het verzorgen van presentaties en publicaties of het geven van trainingen.

E-Change kent uw wereld, spreekt uw taal en heeft de professionele bagage om uw projecten in balans met uw omgeving tot resultaat te brengen.

Samenwerken en verbinden

Overheden, energiebedrijven, organisatieadviesbureaus, investeerders, netbeheerders, belangenorganisaties, toezichthouders, nieuwe spelers, media en andere opdrachtgevers zetten de kennis, ervaring en contacten van E-Change in bij het realiseren van projecten die voor het resultaat in sterke mate afhankelijk zijn van samenwerking met externe partijen.

Het netwerk van E-Change omvat ook verbindingen met andere specialisten op het gebied van omgevingsmanagement en samenwerkingskunde. Samenwerking met partners als Twynstra Gudde en WesselinkVanZijst maakt het mogelijk om voor elke opdracht een passend team aan te bieden. Voor welke invulling u ook kiest, E-Change zorgt ervoor dat de aanpak, de uitvoering en het te leveren resultaat aansluiten bij de specifieke kenmerken en complexiteit van de energiesector.