Strategische samenwerking en omgevingsmanagement bij energieprojecten

Energietransitie, voorzieningszekerheid en marktwerking vragen om oplossingen die geen enkele speler individueel kan bieden. Andere partijen zijn mede bepalend voor het succes, wat pijnlijk duidelijk wordt als plannen vastlopen op conflicten of worden gedwarsboomd door protesten en juridische procedures.

Vanuit E-Change help ik opdrachtgevers bij het succesvol realiseren van projecten die voor het resultaat in sterke mate afhankelijk zijn van samenwerking met externe partijen zoals omwonenden, bedrijven belangenorganisaties, beleidsmakers of politici. Met brede kennis van trends en ontwikkelingen in de energiemarkt en met een uitgebreid persoonlijk netwerk, zowel in Brussel als in Den Haag.
Dit netwerk omvat ook specialisten op het gebied van omgevingsmanagement, alliantiemanagement en verandermanagement. E-Change kan voor elke opdracht een passend team aanbieden en er voor zorgen dat de aanpak, de uitvoering en het te leveren resultaat aansluiten bij de specifieke kenmerken en complexiteit van de energiesector.

Samen met E-Change lukt het om uw visie en plannen waar te maken én de relatie met uw omgeving structureel te versterken.

Eric W.O. van Vliet

Kennis + netwerk = resultaat

E-Change is een netwerkorganisatie waarin brede kennis van de energiesector en persoonlijke contacten van Eric van Vliet bij bedrijven, overheden en belangenorganisaties worden gecombineerd met de meest recente professionele inzichten en partnerships op het gebied van omgevingsmanagement, samenwerkingskunde en verandermanagement.

Deze unieke combinatie van kennis en netwerk zet E-Change in om de omgeving van uw project scherp in beeld te krijgen en de dialoog aan te gaan met stakeholders, bedrijven en de overheid. Ook voor het onderzoeken van de mogelijkheden voor strategische samenwerking of het opbouwen van allianties is E-Change uw partner. Onafhankelijkheid, integriteit en betrokkenheid zijn hierbij de kernwaarden.

In balans met de omgeving en altijd gericht op resultaat.

Gedegen aanpak = gedragen succes

De aanpak voor uw project baseert E-Change op de laatste kennis en inzichten op het gebied van omgevingsmanagement, samenwerkingskunde en verandermanagement. In combinatie met de brede kennis van de energiesector, inzicht in de politieke arena en langjarige ervaring met uitvoering van samenwerkingsprojecten biedt dit een gedegen en op uw situatie toegesneden werkwijze.

E-Change draagt ook bij aan de verdere ontwikkeling van deze specifieke vormen van dienstverlening en toepassing daarvan in de energiesector. Door actieve participatie in professionele netwerken, het verzorgen van presentaties en publicaties of het geven van trainingen.

E-Change kent uw wereld, spreekt uw taal en heeft de professionele bagage om uw projecten in balans met uw omgeving tot resultaat te brengen.

Samenwerken en verbinden

Overheden, energiebedrijven, organisatieadviesbureaus, investeerders, netbeheerders, belangenorganisaties, toezichthouders, nieuwe spelers, media en andere opdrachtgevers zetten de kennis, ervaring en contacten van E-Change in bij het realiseren van projecten die voor het resultaat in sterke mate afhankelijk zijn van samenwerking met externe partijen.

Het netwerk van E-Change omvat ook verbindingen met andere specialisten op het gebied van omgevingsmanagement en samenwerkingskunde. Samenwerking met partners als Twynstra Gudde en WesselinkVanZijst maakt het mogelijk om voor elke opdracht een passend team aan te bieden. Voor welke invulling u ook kiest, E-Change zorgt ervoor dat de aanpak, de uitvoering en het te leveren resultaat aansluiten bij de specifieke kenmerken en complexiteit van de energiesector.

Vooruit kijken om je doel te bereiken

Het logo van E-Change – met blauwe rondjes in vele schakeringen – is een gestileerde weergave van boomstammen in een rivier. Dit als metafoor voor de snel veranderende omgeving van organisaties, waarin vele stakeholders en andere spelers actief zijn. De rode lijn staat voor de meerwaarde die E-Change kan bieden: opdrachtgevers helpen hun beleid op die veranderende omgeving af te stemmen en via dialoog en samenwerking het beoogde resultaat te bereiken.
Het logo is geïnspireerd op het boek “De laatste nacht in Twisted River” van meesterverteller John Irving. Deze roman speelt tegen de achtergrond van de houtvlotterij in het noordoosten van de Verenigde Staten. Aan het eind van de winter worden de gekapte bomen uit de hoger gelegen bossen met het smeltwater via de rivier naar de zagerij getransporteerd. Daarbij moet worden voorkomen dat stammen in bochten of bij rotspartijen leiden tot obstructie en stagnatie.
Dit is het werkterrein van de houtvlotters. Ruige mannen die over de drijvende boomstammen dansen en met pikhaken het houttransport in goede banen leiden. Ze bewaren hun evenwicht op de draaiende stammen én kijken vooruit naar naderende obstakels die moeten worden omzeild. Door hun interventies continu af te stemmen op de snel veranderende omgeving zorgen ze ervoor dat het uiteindelijke doel, de zagerij, wordt bereikt.