Eric van Vliet

Eric van Vliet

Eric van Vliet heeft ruim dertig jaar ervaring in het succesvol opbouwen van samenwerkingsrelaties en het implementeren van multi-stakeholderprojecten. Dit in uiteenlopende sectoren als energie, mobiliteit, infrastructuur en afvalbeheer.

Als directeur van EnergieNed, de branche-organisatie voor de Nederlandse energiebedrijven, bracht hij zowel in Nederland als op Europees niveau partijen bij elkaar. Dit in direct contact met CEO’s van bedrijven en politieke- en ambtelijke bestuurders in Den Haag en Brussel

Hij heeft een academische achtergrond in rechtswetenschappen en milieukunde en volgde de SIOO Beroepsopleiding Management Consultancy, resulterend in de Mastergraad Change Management. Hij volgde een van de eerste jaargangen van de opleiding SOM Professional van WesselinkVanZijst gericht op Mutual Gains en Strategisch Omgevingsmanagement.

Sinds 2010 helpt hij als onafhankelijk project- en procesmanager of strategisch omgevingsadviseur organisaties bij het succesvol realiseren van projecten die voor het resultaat in sterke mate afhankelijk zijn van samenwerking met externe partijen.

Speciale vaardigheden

Met zijn enthousiasme, betrokkenheid, integriteit en praktische verandervaardigheden, weet hij partijen met schijnbaar tegengestelde belangen te verbinden, mensen mee te krijgen en gericht te houden op het gezamenlijke eindresultaat.

Curriculum Vitae

Strategisch Omgevingsmanager / Associate Partner WesselinkVanZijst

Vanuit het MGA-gedachtegoed ondersteunen van organisaties bij het bepalen van de koers en het succesvol realiseren van projecten die in sterke mate afhankelijk zijn van samenwerking met externe partijen (politici, bestuurders, beleidsmakers, bewoners en bedrijven). Met een scherp oog voor kansen om meerwaarde te creëren en met een gevoelige radar voor externe en interne signalen om vroegtijdig in te spelen op eventuele voetangels en klemmen.

Directeur E-Change Project- en procesmanagement

Ontwikkelen en leveren van diensten op het gebied van omgevingsmanagement, strategische samenwerking en verandermanagement toegesneden op de complexiteit en de specifieke kenmerken van de energiesector.

Directeur Branchevereniging

Advisering en relatiemanagement van de top van de Nederlandse energiebedrijven. Vertegenwoordiging en beïnvloeding op besluitvormingsniveau in Den Haag en Brussel.

Directeur Gemeenschappelijke Regeling

Intensiveren en optimaliseren van de bestuurlijke en operationele samenwerking tussen 19 gemeenten in Midden-Holland op het gebied van afvalinzameling en verwerking.

Directeur Composteerbedrijf

Saneren van de governance-structuur, doorvoeren van een technisch- en organisatorisch verbeteringsprogramma in de installatie en behouden vertrouwen omwonenden.

Directeur Projectenbureau

Pre-competitieve samenwerking gebaseerd op de beschikbare kennis bij verschillende industriële partners en gericht op ontwikkeling van inzamel- en verwerkingssystemen voor duurzame consumptiegoederen.

Senior Projectleider

Voor het Ministerie van VROM opzetten en uitvoeren van multi stakeholder samenwerkingsprojecten op het gebied van preventie en hergebruik van afvalstoffen in de automotive en bouw sector.

Een gedetailleerd CV kunt u opvragen door het sturen van een emailbericht aan info@e-change.nl 

Vooruit kijken om je doel te bereiken

Het logo van E-Change – met blauwe rondjes in vele schakeringen – is een gestileerde weergave van boomstammen in een rivier. Dit als metafoor voor de snel veranderende omgeving van organisaties, waarin vele stakeholders en andere spelers actief zijn. De rode lijn staat voor de meerwaarde die E-Change kan bieden: opdrachtgevers helpen hun beleid op die veranderende omgeving af te stemmen en via dialoog en samenwerking het beoogde resultaat te bereiken.
Het logo is geïnspireerd op het boek “De laatste nacht in Twisted River” van meesterverteller John Irving. Deze roman speelt tegen de achtergrond van de houtvlotterij in het noordoosten van de Verenigde Staten. Aan het eind van de winter worden de gekapte bomen uit de hoger gelegen bossen met het smeltwater via de rivier naar de zagerij getransporteerd. Daarbij moet worden voorkomen dat stammen in bochten of bij rotspartijen leiden tot obstructie en stagnatie.
Dit is het werkterrein van de houtvlotters. Ruige mannen die over de drijvende boomstammen dansen en met pikhaken het houttransport in goede banen leiden. Ze bewaren hun evenwicht op de draaiende stammen én kijken vooruit naar naderende obstakels die moeten worden omzeild. Door hun interventies continu af te stemmen op de snel veranderende omgeving zorgen ze ervoor dat het uiteindelijke doel, de zagerij, wordt bereikt.