Samen werken - E-Change

Strategisch samenwerken met uw omgeving

Uw organisatie heeft te maken met klanten, concurrenten, partners, stakeholders, aandeelhouders, beleidsmakers en politieke besluitvormers. Zij zijn mede bepalend voor het succes van uw organisatie. Gericht werken aan de relatie met uw omgeving is van grote strategische waarde. Het is echter ook een complex proces, waarin vele belangen een rol spelen. 

E-Change werkt graag met u samen bij het aangaan van de dialoog met uw omgeving, bij het opzetten van succesvolle samenwerking met andere partijen of bij het versterken van de externe oriëntatie van uw organisatie.

Uw omgeving vormt het vertrekpunt én het resultaatgebied van E-Change.