Home - E-Change

Strategische samenwerking en

omgevingsmanagement bij energieprojecten

Energietransitie, voorzieningszekerheid en marktwerking vragen om oplossingen die geen enkele speler individueel kan bieden. Andere partijen zijn mede bepalend voor het succes, wat pijnlijk duidelijk wordt als plannen vastlopen op conflicten of worden gedwarsboomd door protesten en juridische procedures. 

Vanuit E-Change help ik opdrachtgevers bij het succesvol realiseren van projecten die voor het resultaat in sterke mate afhankelijk zijn van samenwerking met externe partijen zoals omwonenden, bedrijven belangenorganisaties, beleidsmakers of politici. Met brede kennis van trends en ontwikkelingen in de energiemarkt en met een uitgebreid persoonlijk netwerk, zowel in Brussel als in Den Haag.

Dit netwerk omvat ook specialisten op het gebied van omgevingsmanagement, alliantiemanagement en verandermanagement. E-Change kan voor elke opdracht een passend team aanbieden en er voor zorgen dat de aanpak, de uitvoering en het te leveren resultaat aansluiten bij de specifieke kenmerken en complexiteit van de energiesector.

Samen met E-Change lukt het om uw visie en plannen waar te maken én de relatie met uw omgeving structureel te versterken.

Eric W.O. van Vliet