E-Change - E-Change

Kennis + netwerk = resultaat

E-Change is een netwerkorganisatie waarin brede kennis van de energiesector en persoonlijke contacten van Eric van Vliet bij bedrijven, overheden en belangenorganisaties worden gecombineerd met de meest recente professionele inzichten en partnerships op het gebied van omgevingsmanagement, samenwerkingskunde en verandermanagement.

Deze unieke combinatie van kennis en netwerk zet E-Change in om de omgeving van uw project scherp in beeld te krijgen en de dialoog aan te gaan met stakeholders, bedrijven en de overheid. Ook voor het onderzoeken van de mogelijkheden voor strategische samenwerking of het opbouwen van allianties is
E-Change uw partner. Onafhankelijkheid, integriteit en betrokkenheid zijn hierbij de kernwaarden.

In balans met de omgeving en altijd gericht op resultaat.